08 czerwca 2014 blog vpn ppp raspberry

Dlaczego jest problem z połączeniem OpenVPN podczas korzystania z PPP?

Po połączeniu z siecią Aero 2 niemożliwe jest połączenie OpenVPN. Zwiększenie szczegółowości informacji podczas startu demona openvpn (--verb 4) ujawniło winowajcę. Z jakiegoś powodu podczas uzupełniania tablicy routingu przy nawiązaniu połączenia PPP nie jest ustawiana domyślna bramka (konkretniej - flaga G). Rozwiązaniem jest ustawienie wspomnianej flagi po rozpoczęciu połączenia. Poniższy skrypt z prawami wykonywania należy umieścić w folderze /etc/ppp/ip-up.d, pod dowolną nazwą, najlepiej z rozszerzeniem .sh.

#!/bin/bash

if [ $(ip route list exact default |
 awk '/^default/ {print $2}') = dev ];
then
    IF=$(ip route | awk '/^default/ {print $3}')
    GW=$(ip address show $IF |
    awk '/peer/ {print $4}' | cut -d"/" -f1)
    ip route replace default via $GW dev $IF
fi

Skrypt oraz rozwiązanie problemu pochodzą ze strony blog.wsensors.com.