25 czerwca 2011 blog java

Sekcje w plikach .properties w javie

Klasa Properties w javie dziedziczy z HashMap. Do obsłużenia sekcji w plikach konfiguracyjnych, wystarczy dopisanie kilku linijek do metody dodającej elementy do mapy. W poniższym przykładzie nazwy sekcji są doklejane na początku nazwy klucza, łącznie z kropką. Po odczytaniu konfiguracji, należy zresetować znacznik sekcji. Dzięki temu sekcje nie będą doklejane do kluczy później dodawanych elementów. Bezpośredni link do klasy PropertiesWithSections.

package pl.devsite.configuration;

import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.Reader;
import java.util.Properties;

/**
 * Handles sections in properties java files.
 * @author dmn
 */
public class PropertiesWithSections extends Properties {

  private String currentSection = null;

  public PropertiesWithSections(Properties defaults) {
    super(defaults);
  }

  public PropertiesWithSections() {
  }

  public void resetCurrentSection() {
    currentSection = null;
  }

  @Override
  public synchronized void load(Reader reader) throws IOException {
    super.load(reader);
    resetCurrentSection();
  }

  @Override
  public synchronized void load(InputStream inStream) throws IOException {
    super.load(inStream);
    resetCurrentSection();
  }

  @Override
  public synchronized Object put(Object key, Object value) {
    String sKey = key.toString();
    if (sKey.startsWith("[") && sKey.endsWith("]")) {
     sKey = sKey.substring(1, sKey.length() - 1);
     if ("ROOT".equals(sKey.toUpperCase())) {
     currentSection = null;
     } else {
     currentSection = sKey;
     }
     return null;
    }
    return super.put((currentSection == null ? "" : currentSection + ".") + key, value);
  }
}